తెలంగాణపై బొత్స సత్తిబాబు

 తెలంగాణపై బొత్స సత్తిబాబు

తెలంగాణపై తమ పార్టీ అధిష్టానం, కేంద్ర ప్ర